PROOF OF SUCCESS

บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การทำตลาดที่แตกต่าง

มียอด Share บางโพสต์มากกว่า 1,000 Share เข้าถึงคนดูหลายแสนคน

จุดแตกต่างในการขาย


“คุยภาษาคน ไม่คุยภาษาโรงพิมพ์”

เพราะความรู้งานพิมพ์เป็นเรื่องเฉพาะทาง
เราเคยเป็นร้านเล็กๆ เป็นคนกลางในการสื่อสาร
ระหว่างโรงพิมพ์กับลูกค้ามาก่อน
เรารู้ว่ามันน่าอึดอัดเพียงใด ที่หากลูกค้าต้องฟังศัพท์เทคนิคมากมาย
ที่ไม่เข้าใจ และไม่รู้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรา

เราจึงแนะนำลูกค้า ให้งานพิมพ์เป็นเรื่องเข้าใจง่าย แนะนำสิ่งที่เหมาะกับลูกค้า
และช่วยสร้างสรรค์สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้จริง

 

“เราไม่ได้ขายแค่งานพิมพ์แต่เราขายความสำเร็จของธุรกิจ”

เพราะทุกงานพิมพ์ในโรงพิมพ์ประเภท Commercial Print แบบเรานั้น

จะต้องเกี่ยวข้องกับ “ต้นทุน แล กำไร” ของลูกค้าเสมอ

เพราะในธุรกิจไม่มีใครพิมพ์งานแบบไม่มีจุดประสงค์ทุกงานพิมพ์มักจะถูกผลิตเพื่อ

การขาย การตลาด การสร้างภาพลักษณ์ ให้กับสินค้าหรือองค์กร

หากงานพิมพ์ที่ผลิตไปนั้นทำหน้าที่ของมันได้ดี

ย่อมส่งผลให้ การขาย การตลาด หรือการสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้านั้นดีตามไปด้วย

ซึ่งก็จะตามมาด้วยผลกำไรของลูกค้าที่ดีขึ้นนั่นเอง

และลึกไปกว่านั้น ทุกงานพิมพ์เราจะแนะนำสิ่งที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

เพื่อให้ทุกเม็ดเงินที่เป็นต้นทุนของลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นทุกงานพิมพ์จึงมีคุณค่าสำหรับเรา

เช่น แม้นามบัตรเพียงหลักร้อย แต่เรารู้ว่านามบัตรหลักร้อยนี้

อาจทำเงินเป็นหลักล้านให้กับลูกค้าของเราได้

นี่จึงเป็นเหตุผลให้เราไม่หยุดพัฒนา

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ เคียงข้างธุรกิจของไทยตลอดไป