“ตัดตก” มันคืออะไร?? สำคัญไฉน??


“ตัดตก” มันคืออะไร?? สำคัญไฉน??

หลายคนคงเคยส่งไฟล์งานให้โรงพิมพ์แล้วก็จะเจอโรงพิมพ์พูดว่า “ขอไฟล์แบบตัดตกแล้ว”
“ช่วยทำตัดตกมาด้วยนะ” ฯลฯ
ผมเชื่อว่ากว่า 80% ลูกค้างงครับซึ่งถ้าหากใครไม่ได้ร่ำเรียนมาสายงานสิ่งพิมพ์มา
ก็คงจะยากที่จะเข้าใจว่าทำไมต้องมี “ตัดตก” และเจ้าตัดตกนี้มันสำคัญไฉน
วันนี้ผมเลยมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยภาพ 9 ภาพนี้ครับ

“ตัดตก” มันคืออะไร?? สำคัญไฉน??
Scroll to top