หนังสือเข้าเล่มมุงหลังคา จำนวนหน้าทำไมต้องหาร 4 ลงตัว

หนังสือเข้าเล่มมุงหลังคา
จำนวนหน้า ทำไมต้องหาร 4 ลงตัว?
การเข้าเล่มมุงหลังคา นิยมใช้กับหนังสือที่ไม่หนามาก
อธิบายหลักการเข้าเล่มมุงหลังคา
กระดาษ 1 แผ่น เมื่อพับครึ่งจะได้มี 4 หน้า
ตัวอย่าง กระดาษ 2 แผ่น จะได้หนังสือ 8 หน้า
เพิ่มกระดาษ 1 แผ่น = เพิ่ม 4 หน้า
“จำนวนหน้า จึงต้องหาร 4 ลงตัว”
แต่ถ้ามี Artwork ไม่ครบทุกหน้า
ก็จำเป็นต้องมี “หน้าขาว หรือ หน้าว่าง” เกิดขึ้น
ถ้ามีหน้าว่าง ก็ต้องเลือกว่าจะวางหน้าว่างไว้หน้าไหน
ส่วนมากนิยมไว้ ด้านในปกหน้า และ ด้านในปกหลัง
สรุปได้ว่าการออกแบบหนังสือเพื่อเข้าเล่มมุงหลังคา
จำนวนหน้า ต้องหาร 4 ลงตัว
แต่ถ้าออกแบบมาจำนวนหน้าหาร 4 ไม่ลงตัว
“จะมีหน้าขาว”
ต้องระบุกับโรงพิมพ์ว่าต้องการวาง “หน้าขาว” ไว้หน้าไหนนะจ้ะ
หนังสือเข้าเล่มมุงหลังคา จำนวนหน้าทำไมต้องหาร 4 ลงตัว
Scroll to top