โรงพิมพ์ Thai Printing Center

 
กว่า 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จากลูกค้า 0 ราย จนถึงวันที่มีหลายหมื่นราย
กว่าผลงานนับรวมแล้วมากกว่าหลายล้านชิ้น ที่เราได้ผลิตให้กับวงการธุรกิจของเมืองไทย
เราหลงไหลในธุรกิจของเรา เราภาคภูมิใจทุกๆ ครั้ง ที่เห็นผลงานเราถูกนำไปใช้
เรารู้ดีว่าเกือบทุกงานพิมพ์มักไปเกี่ยวข้องกับยอดขายและกำไรของธุรกิจ
และความสำเร็จของธุรกิจย่อมนำมาซึ่งความสุข ให้กับเจ้าของและทุกคนในองค์กร
แม้กระทั่งครอบครัวของเขาเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นทุกการผลิตและการบริการของเรา เราจึงสร้างสรรค์อย่างตั้งใจ
เพื่อให้งานของเรา เป็นไปอย่างวิสัยทัศน์ที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
“เราไม่ได้ขายแค่งานพิมพ์ แต่เราขายความสำเร็จของธุรกิจ”

บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับผลิต นามบัตร, ใบปลิว, โบรชัวร์, แผ่นพับ, โปสเตอร์, บัตรเชิญ, แฟ้ม, การ์ดแต่งงาน, โปสการ์ด, นิตยสาร, วารสาร, หนังสือ, แคตตาล็อก, เมนู, คู่มือ, ฉลากสินค้า, TAG, กล่อง, บรรจุภัณฑ์, สติ๊กเกอร์ ถุง, คูปอง, Gift Voucher, เอกสารประกอบการสัมมนา, เอกสารประกอบการขาย, ป้าย, ไวนิล, กระดาษ Photo, Sticker PP, Sticker PVC (สติ๊กเกอร์พีวีซี), Sticker Clear Film (สติ๊กเกอร์ใส), Sticker See-through (สติ๊กเกอร์ซีทรู), Sticker Backlit, Backlit Film, Pet Film, Canvas, Roll up, ธงญี่ปุ่น, X-Stand เป็นต้น

โดยโรงพิมพ์ของเราจะรับผลิตงาน ทั้งจำนวนน้อยและจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เราไม่ได้มุ่งเน้นแต่กำไรของเรา แต่ทุกงานพิมพ์ย่อมหมายถึงต้นทุนในธุรกิจของลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นที่จะแนะนำสเปกงานที่เหมาะสม หรือสเปกงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด หรือให้เกิดผลกำไร คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ดังวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจของเราที่ว่า
“เราไม่ได้ขายแค่งานพิมพ์ แต่เราขายความสำเร็จของธุรกิจ”

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นมืออาชีพในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการการทำงานของเราจึงแตกต่างจากคู่แข่ง เราเลือกและแนะนำวัสดุที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านราคา คุณภาพ รวมถึงการใช้งาน เราจึงไม่ใช่แค่โรงพิมพ์เรายังเป็นที่ปรึกษา ด้านสื่อสิ่งพิมพ์แก่ลูกค้าอีกด้วย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550
บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2550 ดำเนินการผลิตและพิมพ์งานในสายงานต่าง ๆ ภายใต้ นโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เรารับบริการงานพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เราติดตาม งานพิมพ์ของลูกค้าทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมอ ด้วยประสบการณ์ด้านการพิมพ์กว่า 7 ปี ทำให้เรามีลูกค้าในสถาบัน การศึกษา สำนักพิมพ์ เอเยนซี่ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย เราเป็นมืออาชีพในการผลิตสิ่งพิมพ์ เราเลือกและแนะนำ สิ่งที่เหมาะสมที่สุด ให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านราคา คุณภาพ รวมถึงการใช้งาน เราจึงไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ แต่เรายังเป็นที่ปรึกษาด้านสื่อสิ่งพิมพ์แก่ลูกค้าอีกด้วย

ปัจจุบัน
บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเพิ่ม มากขึ้น จนปัจจุบันเราได้ผลิตสิ่งพิมพ์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถควบคุมคุณภาพของงาน ให้ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม อีกทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาเราจึงมีทีมงานที่มีศักยภาพ ในการให้คำแนะนำ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และ จริงใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการให้ได้มากที่สุด

We are One Stop Service
บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีกำลังการผลิตสูง เราจึงมีความพร้อมในการผลิตและให้บริการด้านงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท ทั้งการพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset) เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ในปริมาณมาก การพิมพ์ระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset) เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ ในปริมาณน้อยถึงกลาง ขนาดไม่เกิน A3 และงานพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท (Inkjet) ที่เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ และงานป้ายโฆษณาต่างๆ โดยทั้งหมดเราจะใช้เครื่องพิมพ์จากเยอรมันหรือญี่ปุ่นเท่านั้น เราจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน และมีมาตรฐานสากลให้กับลูกค้าทุกคนของเรา

บทสัมภาษณ์โรงพิมพ์ของเราในไทยรัฐทีวี​

พวกเราได้รับเกียรติและโอกาสที่ดี จากไทยรัฐทีวี เข้ามาสัมภาษณ์ โรงพิมพ์ Thai Printing Center เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันและอนาคต

ออกอากาศในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ช่วงชัดข่าวเที่ยง : โรงพิมพ์ปรับตัวจับกลุ่มสตาร์ทอัพ 

https://youtu.be/feXMIzuNXMk

โรงพิมพ์ Offset (ออฟเซ็ต)

เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ในปริมาณมาก ต้องการความละเอียดสูงและมีรายละเอียดในเนื้องานมาก เช่น เคลือบ UV, Sport UV เคลือบด้าน, เคลือบมัน, Di Cut จำนวนที่สั่งขั้นต่ำที่เหมาะสมกับ โรงพิมพ์ ระบบ offset (ออฟเซ็ต) คือ 1000 ใบขึ้นไป

งานพิมพ์ที่นิยมใช้กับ offset (ออฟเซ็ต) นามบัตร (Name Card), ใบปลิว (Leaflet), โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure), โปสเตอร์ (Poster), โปสการ์ด (Postcard), บัตรเชิญ (Invitations), แฟ้ม (Folder), นิตยสาร (Magazine), วารสาร (Journal), หนังสือ (Book), แคตตาล็อก (Catalogue), เมนู (Menu), คู่มือ (Manual), ป้ายตราสินค้า (Tag), ฉลาก (Label), บรรจุภัณฑ์ (Package), ปฏิทิน (Calendar), ใบเสร็จ (Bill), แบบฟอร์ม (Business Form), ซิลสกรีน (Silk Screen), ปั้ม CD (xx CD), ปั้ม DVD (xx DVD)

โรงพิมพ์ Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ ในปริมาณน้อย ขนาดไม่เกิน A3 งานพิมพ์ Laser (เลเซอร์) สามารถพิมพ์งานได้ตั้งแต่ขนาด A5, A4, A3, custom เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการพรีเซ้นท์งาน ก่อนขึ้นพิมพ์จริง งานที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่น เอกสารประกอบการขาย หรือเมนูที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และงานพิมพ์ที่มีจำนวนน้อยอยู่ระหว่าง 1 – 500 ชุด

งานพิมพ์ที่นิยมใช้กับ Digital Offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท) เอกสาร, รายงาน, ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, นามบัตร (Name Card), ใบปลิว (Leaflet), โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure), โปสเตอร์ (Poster), โปสการ์ด (Postcard), บัตรเชิญ (Invitations), นิตยสาร (Magazine), วารสาร (Journal), หนังสือ (Book), แคตตาล็อก (Catalogue), เมนู (Menu), คู่มือ (Manual), ป้ายตราสินค้า (Tag), ฉลาก (Label), แบบฟอร์ม (Business Form)

โรงพิมพ์ Inkjet (อิงค์เจ็ต)

เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ ขนาดเล็กใหญ่ ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร นิยมใช้ในงานทำ ป้าย โปรโมชั่น งานตกแต่งหน้าร้าน นิทรรศการ งานเปิดตัวสินต้า ป้าย Billbord ขนาดใหญ่ตามทางด่วน ป้ายโฆษณาติดข้างรถต่างๆ งาน Inkjet (อิงค์เจ็ต) ที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้ใน งานแสดงสินค้า อีเวทท์ ต่างๆ ได้แก่ Rollup, X-Banner Backdrop, Light box (กล่องไฟ) เป็นต้น

Scroll to top