นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการเปลี่ยน/ซ่อม/คืนสินค้า
นโยบายการคืนเงิน
นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

 • เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 1. ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ผลิตหรือยังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 80% ของงานที่สั่งผลิตไปแล้ว
 3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
  หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ 082-458-8945, 082-459-4746
   หรือ e-mail: [email protected]
 • การสั่งซื้อซ้ำ
  ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าช้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน
 • การสั่งซื้อโดยฉ้อฉล
  เรามีขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับตรวจหาสัญญาณการสั่งซื้อ โดยฉ้อฉล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล รวมทั้งสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไชต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ