จุดแตกต่างในการขาย

“คุยภาษาคน ไม่คุยภาษาโรงพิมพ์”
เพราะความรู้งานพิมพ์เป็นเรื่องเฉพาะทาง
เราเคยเป็นร้านเล็กๆ เป็นคนกลางในการสื่อสาร
ระหว่างโรงพิมพ์กับลูกค้ามาก่อน
เรารู้ว่ามันน่าอึดอัดเพียงใด ที่หากลูกค้าต้องฟังศัพท์เทคนิคมากมาย
ที่ไม่เข้าใจ และไม่รู้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรา

เราจึงแนะนำลูกค้า ให้งานพิมพ์เป็นเรื่องเข้าใจง่าย แนะนำสิ่งที่เหมาะกับลูกค้า
และช่วยสร้างสรรค์สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้จริง


“เราไม่ได้ขายแค่งานพิมพ์แต่เราขายความสำเร็จของธุรกิจ”
เพราะทุกงานพิมพ์ในโรงพิมพ์ประเภท Commercial Print แบบเรานั้น
จะต้องเกี่ยวข้องกับ “ต้นทุน แล กำไร” ของลูกค้าเสมอ

เพราะในธุรกิจไม่มีใครพิมพ์งานแบบไม่มีจุดประสงค์ทุกงานพิมพ์มักจะถูกผลิตเพื่อ

การขาย การตลาด การสร้างภาพลักษณ์ ให้กับสินค้าหรือองค์กร

หากงานพิมพ์ที่ผลิตไปนั้นทำหน้าที่ของมันได้ดี

ย่อมส่งผลให้ การขาย การตลาด หรือการสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้านั้นดีตามไปด้วย

ซึ่งก็จะตามมาด้วยผลกำไรของลูกค้าที่ดีขึ้นนั่นเอง

และลึกไปกว่านั้น ทุกงานพิมพ์เราจะแนะนำสิ่งที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

เพื่อให้ทุกเม็ดเงินที่เป็นต้นทุนของลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นทุกงานพิมพ์จึงมีคุณค่าสำหรับเรา

เช่น แม้นามบัตรเพียงหลักร้อย แต่เรารู้ว่านามบัตรหลักร้อยนี้

อาจทำเงินเป็นหลักล้านให้กับลูกค้าของเราได้

นี่จึงเป็นเหตุผลให้เราไม่หยุดพัฒนา

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ เคียงข้างธุรกิจของไทยตลอดไป

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.