ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พวกเราทีมงานไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ ได้ตั้งใจจัดพิมพ์โปสเตอร์ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคน จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น นำไปแจกให้พี่น้องชาวไทยที่มาร่วมถวายความอาลัยที่ท้องสนามหลวง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับได้มีภาพพ่อหลวงในรัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่รักไว้คอยรำลึกถึงพระองค์ท่านและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ตลอดไป