วันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้นำเงินที่ได้จากโครงการจัดทำใบปลิว “ใช้ความรู้สู้โควิด ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”
พร้อมสมทบทุนเพิ่มและของบริจาคอีกส่วนหนึ่ง นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ตามที่ได้ขออนุญาตกับมูลนิธิฯไว้
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมอุดหนุนโครงการ และได้ร่วมแบ่งปันเพื่อประโยชน์กับผู้อื่น