งานพิมพ์ซอง แฟ้มใส่เอกสาร

เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะ เป็นกระดาษมีพับซองเป็นกระเป๋าเพื่อใส่ใบแทรก โดยส่วนมากทำขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษ A4 เล็กน้อยเพื่ให้ใส่กระดาษใบแทรก A4 เช่นใบเสนอราคา, ใบโฆษณาสินค้าเป็นต้น

ผลงานซอง แฟ้มใส่เอกสารบางส่วนของเรา

รีวิวจากลูกค้าของเราบางส่วน