fbpx

ไฟล์ที่ใช้ในงานพิมพ์ แตกต่างกับ ไฟล์ที่ใช้ในออนไลน์อย่างไร

ไฟล์ที่ออกแบบสำหรับใช้ในงานพิมพ์ จะแตกต่างกับไฟล์ที่ใช้ในสื่อ Online
โดยไฟล์ที่ใช้พิมพ์ต้องมี 4 ข้อดังนี้

1. กำหนดขนาดงานให้ถูกต้องตามที่ต้องการพิมพ์

ในสื่อ Online เราจะกำหนดขนาดงานเท่าใดก็ได้ เพียงขอให้ Dimension ตามที่เราต้องการ  (เช่น 1:1, 3:4, 16:9) และภาพไม่เล็กเกินไป

แต่ในงานพิมพ์ ถ้าต้องการจะออกแบบงานขนาด A4 ก็ต้องกำหนดขนาดเป็น A4 ตั้งแต่ตอนที่ออกแบบ

เพราะตอนนำเข้ากระบวนการเตรียมไฟล์ก่อนพิมพ์ หากขนาดไม่ถูกต้อง อาจเสี่ยงที่ไฟล์จะผิดเพี้ยนจากที่ออกแบบได้

2. กำหนดค่า Bleed (ตัดตก) และ Margin (ระยะปลอดภัย) อย่างน้อย 3 มม.

ในสื่อ Online งานจะไม่ถูกนำมาตัดเจียนเหมือนงานพิมพ์ เพราะฉะนั้นใน Online เราจะวางเนื้อหาสำคัญชิดกับขอบงานได้ แต่ในงานพิมพ์จะไม่สามารถทำได้ 

3. Resolution ของภาพ หรือความละเอียดภาพ ที่ใช้ในงาน ควรมีความละเอียด 300 dpi

ในสื่อ Online เราอาจเห็นความละเอียด 72 dpi/inch ได้ชัดในหน้าจอ แต่หากนำมาพิมพ์ความละเอียดนี้ จะพิมพ์ได้ไม่ชัดเท่าที่เห็นในหน้าจอ

4. กำหนดโหมดสีเป็น CMYK

ในสื่อ Online เราใช้โหมดที่เหมาะสมคือโหมดสี RGB แต่ในงานพิมพ์โหมดสีที่เหมาะจะเป็น CMYK

คลิปอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติม
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com