fbpx

ขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์

กรณีลูกค้า “มี” ไฟล์พร้อมพิมพ์

 1. ลูกค้าส่งไฟล์ให้กับไฟล์ขาย 
 2. ลูกค้าแจ้งสเปกงาน หรือให้ฝ่ายขายจัดสเปกงานให้
 3. ฝ่ายขายสรุปข้อมูล
  1. ส่งใบเสนอราคา (สเปกงานและยอดชำระ)
  2. ส่งแบบหน้าจอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์
 4. ลูกค้าชำระเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่ง
 5. ฝ่ายขาย พิมพ์งานตัวอย่าง (ปรู๊ฟ) และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ หรือนัดตรวจที่โรงพิมพ์
 6. ลูกค้ายืนยันความถูกต้อง
 7. โรงพิมพ์ผลิตงาน
 8. ลูกค้ารอรับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือมารับสินค้าที่โรงพิมพ์

กรณีลูกค้า “ไม่มี” ไฟล์พร้อมพิมพ์ และ ต้องการ “ให้เราออกแบบ”

 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการงานกับฝ่ายขาย พร้อมส่งภาพตัวอย่าง (Reference) เพื่อความรวดเร็วในการจัดสเปกงาน
 2. ฝ่ายสรุปสเปกงาน, ส่งภาพอ้างอิง แจ้งราคาค่าพิมพ์ และค่าออกแบบโดยประมาณ
 3. ลูกค้าตรวจสอบ หากมีแก้ไข ย้อนกลับไปที่ข้อที่ 1 / หากพึงพอใจ ไปที่ข้อ 4
 4. ฝ่ายขายสรุปข้อมูล
  1. ส่งใบเสนอราคา (สเปกงานและยอดชำระ)
  2. ส่งแบบหน้าจอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์
 5. ลูกค้าชำระเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่ง
 6. ฝ่ายขาย ส่งเรื่องให้ Graphic Designer ดูแลงานออกแบบต่อ
 7. Graphic Designer ออกแบบ ส่งลูกค้าตรวจ และปรับปรุงจนได้แบบ Final
 8. Graphic Designer ส่งไฟล์ให้ฝ่ายขาย
 9. ฝ่ายขายพิมพ์งานตัวอย่าง (ปรู๊ฟ) และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ หรือนัดตรวจที่โรงพิมพ์
 10. ลูกค้ายืนยันความถูกต้อง
 11. โรงพิมพ์ผลิตงาน
 12. ลูกค้ารอรับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือมารับสินค้าที่โรงพิมพ์

กรณีลูกค้า “ไม่มี” ไฟล์พร้อมพิมพ์ และ ต้องการ “ออกแบบเอง”

 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการงานกับฝ่ายขาย พร้อมส่งภาพตัวอย่าง (Reference) เพื่อความรวดเร็วในการจัดสเปกงาน
 2. ฝ่ายสรุปสเปกงาน, ส่งภาพอ้างอิง และแนะนำการออกแบบเบื้องต้น
 3. ลูกค้าตรวจสอบ หากมีแก้ไข ย้อนกลับไปที่ข้อที่ 1 / หากพึงพอใจ ไปที่ข้อ 4
 4. ลูกค้านำข้อมูลสเปกงานไปออกแบบ
 5. ลูกค้าส่งไฟล์ที่ออกแบบเสร็จให้ฝ่ายขาย
 6. ฝ่ายขายสรุปข้อมูล
  1. ส่งใบเสนอราคา (สเปกงานและยอดชำระ)
  2. ส่งแบบหน้าจอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์
 7. ลูกค้าชำระเงิน พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่ง
 8. ฝ่ายขายพิมพ์งานตัวอย่าง (ปรู๊ฟ) และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ หรือนัดตรวจที่โรงพิมพ์
 9. ลูกค้ายืนยันความถูกต้อง
 10. โรงพิมพ์ผลิตงาน
 11. ลูกค้ารอรับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือมารับสินค้าที่โรงพิมพ์
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com