fbpx

ทำไมสีงานพิมพ์ ไม่ตรงกับหน้าจอ

สาเหตุหลักที่พบได้บ่อย จะมี 2 สาเหตุ คือ
1) หน้าจอแต่ละเครื่องสีก็ไม่เหมือนกัน อาทิเช่น หน้าจอแบรนด์ A กับแบรนด์ B เปิดภาพเดียวกัน ก็ให้ค่าสีคนละค่าสี

ทำให้เราไม่สามารถใช้หน้าจออ้างอิงสีมาตรฐานได้
2) โหมดสีที่ใช้ในงานพิมพ์ ต้องเป็นโหมดสี CMYK หากเราออกแบบงานด้วยโหมดสี RGB จะมีบางเฉดสีที่ CMYK ไม่สามารถผสมสีได้เหมือน RGB ได้ (โหมดสี RGB จะมีเฉดสีที่มากกว่า CMYK)

ในเรื่องของการยืนยันว่าเราได้สี ตามที่เราชอบหรือต้องการสั่งพิมพ์ไว้หรือไม่
วิธีที่รวดเร็วและประหยัดเวลาที่สุด คือดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนผลิตงานจริง หรือนำตัวอย่างที่เป็นงานเก่า หรือตัวอย่างสีที่เป็นงานพิมพ์ ส่งให้กับโรงพิมพ์เทียบสีก่อนพิมพ์จริง

Infographic : ทำไม่สีงานพิมพ์ ไม่ตรงกับหน้าจอ

คลิปเพิ่มเติม ทำไมสีงานพิมพ์ ไม่ตรงกับหน้าจอ

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com