fbpx

Lorem ipsum dolor sit amet...

ตามที่ผมได้เคยทำคลิปไว้ เรื่องเหตุผลว่าทำไมการออกแบบงานพิมพ์
ต้องมี “ตัดตกและระยะปลอดภัย” ไปแล้ว

ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีทำเลย ว่า 2 สิ่งนี้ต้องทำอย่างไร

เพราะเป็นสิ่งที่การสอนออกแบบทั่วไป ไม่ได้สอนไว้
พอไม่มี 2 สิ่งนี้ จึงทำให้งานออกแบบสวยๆ
อาจเกิดปัญหาในการพิมพ์ได้

เพราะตอนที่สั่งพิมพ์งาน ไฟล์จะต้องถูกมาแก้ไขเพิ่มเติม 2 สิ่งนี้ด้วยโรงพิมพ์
ทำให้มีความเสี่ยงเช่น เรื่องความล่าช้าของงานที่จะต้องพิมพ์ ความเสียหายที่คาดไม่ถึง จากการแก้ไขไฟล์ ที่อาจพลาดพลั้งด้วย Human Error หรือเกิด Error จากโปรแกรมที่ต่าง Version กัน หรืออื่นๆ ที่คาดไม่ถึงอีกมากมาย
พอ save ไฟล์ใหม่แล้ว ไฟล์ก็เสี่ยงมีการผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ

ทำให้เป็นปัญหาระหว่างโรงพิมพ์กับกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ และเจ้าของงานหลายๆ ครั้ง
ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งตัวเงิน และเวลาอย่างมากมายในทุกๆ เดือน ทุกๆ ปี ของธุรกิจการพิมพ์และคนที่เกี่ยวข้อง

เพราะฉะนั้นหากต่อไปทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์เข้าใจเรื่องนี้
จะช่วยให้ลดความสูญเสียเรื่องเงินและเวลาที่ไม่จำเป็นไปได้อย่างแน่นอน

ผมจึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์
และเจ้าของธุรกิจที่ต้องสั่งผลิตงานพิมพ์ ให้ทีมงานกราฟฟิคดีไซน์มาดูคลิปนี้กันครับ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com