fbpx

ไฟล์พร้อมพิมพ์คืออะไร

สำหรับนักออกแบบหรือลูกค้าที่มีความเข้าใจเรื่องงานพิมพ์พอสมควรแล้ว เราแนะนำให้ใช้ไฟล์พร้อมพิมพ์ในการส่งให้โรงพิมพ์ จะเป็นไฟล์ที่ดีที่สุด

เพราะไฟล์ประเภทนี้ก็คือไฟล์ที่โรงพิมพ์จะต้องนำไฟล์ลูกค้ามาแปลงเป็นไฟล์นี้ก่อนเข้าเครื่องพิมพ์เสมอ

ไฟล์พร้อมพิมพ์ จะมีคุณสมบัติ 5 อย่างดังนี้

– ไฟล์ PDF
– กำหนดขนาดงานตรงกับที่ต้องการพิมพ์
– ใช้โหมดสี CMYK
– มีค่าใส่ค่าตัดตก (Bleed) 3-10 มม. (ขี้นอยู่กับประเภทงาน)
– เนื้อหาสำคัญอยู่ในระยะปลอดภัย (Margin) 3-10 มม. (ขี้นอยู่กับประเภทงาน)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com