กล่อง บรรจุภัณฑ์
กระดาษนำเข้าจากญี่ปุ่น

รุ่นเริ่มต้น แต่สวยงามเกินคำว่าเริ่มต้น