Promotion

เรียน ลูกค้าไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ ที่เคารพ
วันที่ทีมงานไทยปริ้นท์ฯ มีสินค้าสำหรับการกลัับมาเปิดธุรกิจ
และโปรโมชั่นช่วยประหยัด ในช่วงคลาย LOCK DOWN มาฝากกันครับ

  1. ฉากกั้น อเนกประสงค์ “น้องป้องรัก” เหมาะสำหรับธุรกิจบริการ ที่ต้องการฉากกั้นที่สวยงาม ใส่โลโก้ หรือข้อความของตัวเองได้
  2. สติ๊กเกอร์คัดกรอง ใช้สำหรับติดคนเข้าออกอาคาร สำนักงาน เพื่อความมั่นใจทั้งกับลูกค้า
  3. สติ๊กเกอร์ติด Face Shield ใช้สำหรับติด FaceShield เปลี่ยนใส่ Logo หรือชื่อร้านได้ เพื่อความสวยงามให้กับ FaceShield ที่ใช้
  4. แผ่นใส และยางยืดแบนสี ใช้สำหรับทำ FaceShield ด้วยตนเอง

*** นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่น ช่วยประหยัดให้กับเพื่อนๆ อีก 2 PROMOTION ดังนี้ ***

Comeback Package #1
สั่งใบปลิว ขนาด A4, A5 หรือ นามบัตร ขนาดมาตรฐาน สเปกใดก็ได้
ทุกๆ 500 ใบ แถมฟรี 100 ใบ!

Comeback Package #2
สั่งซื้อสติ๊กเกอร์คัดกรอง ทุกๆ 50 แผ่น แถมฟรีแอลกอฮอล์สำหรับเติม 1 แกลลอน

เพื่อนๆ ที่สนใจสั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถโทรสอบถามได้ที่ 095-374-7898, 064-136-4549, 02-938-9689
อีเมล์ contact@thaiprintingcenter.com
หรือแอดไลน์ @thaiprintingcenter

Scroll to top