นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการเปลี่ยน/ซ่อม/คืนสินค้า
นโยบายการคืนเงิน
นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า และไม่ต้องการสินค้าใหม่ ลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้ 100% ตามเงื่อนไขที่สามารถขอคืนได้ในหัวข้อ นโยบายการเปลี่ยน/คืน สินค้า

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

ส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างมาให้เราได้ที่อีเมล [email protected]

– สำหรับลูกค้าบุคคล

– ใบเสร็จการชำระเงิน หรือ หลักฐานในการชำระเงิน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
– สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

– สำหรับลูกค้าองค์กร

– ใบเสร็จการชำระเงิน หรือ หลักฐานในการชำระเงิน 1 ฉบับ
– สำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ (ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น)

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
  • เงินจะถูกโอนคืนภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เอกสารครบถ้วน และถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้