“เราไม่ได้ขายแค่งานพิมพ์ แต่เราขายความสำเร็จของธุรกิจ”

เพราะทุกงานพิมพ์เกือบทุกประเภทจะต้องเกี่ยวข้องกับ “ต้นทุน และ กำไร” ของลูกค้าเสมอ เพราะในธุรกิจไม่มีใครพิมพ์งานแบบไม่มีจุดประสงค์ ทุกงานพิมพ์มักจะถูกผลิตเพื่อ การขาย การตลาด การสร้างภาพลักษณ์ ให้กับสินค้าหรือองค์กร

หากงานพิมพ์ที่ผลิตไปนั้นทำหน้าที่ได้ดี ย่อมส่งผลให้ธุรกิจของลูกค้าดีไปด้วย และหากสำเร็จได้ตามเป้าหมายนั้นย่อมสร้างกำไรให้กับลูกค้าของเราได้นั่นเอง

และลึกไปกว่านั้น หากธุรกิจของลูกค้ามีกำไร จนประสบความสำเร็จ ย่อมส่งผลให้เจ้าของธุรกิจของลูกค้า พนักงาน ครอบครัว ของทุกคนในธุรกิจนั้น มีโอกาส มีความสุขมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดูแลครอบครัวและคนที่เค้ารักได้ดีขึ้น และได้ใช้ชีวิตตามที่เค้าเป้าหมายที่เค้าต้องการได้ 

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของส่ิงนี้

เพราะฉะนั้นความสำเร็จของลูกค้าจึงเป็นเป้าหมายของเรา
“เราไม่ได้ขายแค่งานพิมพ์ แต่เราขายความสำเร็จของธุรกิจ”