งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4 เหลี่ยม หรือขึ้นรูปตามที่ลูกค้ากำหนด
สามารถผลิตตามขนาดที่บรรจุสินค้าได้ 

ผลงานกล่องบรรจุภัณฑ์บางส่วนของเรา

รีวิวจากลูกค้าของเราบางส่วน