งานพิมพ์นามบัตร

เป็นการ์ดชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้แสดงข้อมูลของผู้ส่งสาร เพื่อใช้ในการแนะนำตัว ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทั้งยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญอีกด้วย

ผลงานนามบัตรบางส่วนของเรา

รีวิวจากลูกค้าของเราบางส่วน