งานพิมพ์สำหรับธุรกิจสัมมนา

เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปประกอบการสัมมนา สามารถพิมพ์ ได้ทั้งสีและขาวดำ แนวตั้งและแนวนอน ทั้งยังสามารถพิมพ์ เป็น แฮนด์เอาท์ (Hand Out) ตั้งแต่ 2/9 สไลด์ต่อหน้าได้อีกด้วย

ผลงานสำหรับธุรกิจสัมมนา

รีวิวจากลูกค้าของเราบางส่วน