งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า

เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ ที่แน่นอน ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ฉลาก (Label) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้

ผลงานสติ๊กเกอร์บางส่วนของเรา

รีวิวจากลูกค้าของเราบางส่วน