fbpx

2 ชนิดภาพกราฟฟิค ที่นักออกแบบงานพิมพ์ควรรู้

การสร้างภาพในงานกราฟฟิคนั้น
จะสามารถสร้างภาพได้ 2 แบบ ซึ่งขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

1) ภาพแบบ Raster (หรือ Bitmap) – ภาพที่เกิดจากจุดสี่เหลี่ยม (pixel) เล็กๆเรียงต่อกันเป็นภาพ เหมือนที่เราเห็นตอนซูมดูภาพถ่าย หรือดูภาพที่ความละเอียดต่ำๆ เราจะเห็นว่ามีเม็ด pixel เล็กๆ เรียงต่อกันเป็นภาพ

2) ภาพแบบ Vector – คือภาพที่เกิดจากการคำนวนทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ ที่จะสร้างภาพให้เราเห็น ว่าภาพจะเป็นสีอะไร ขนาดเท่าไหร่ เส้นโค้ง เส้นตรง ต่างๆ เกิดจากการคำนวนและแสดงออกมาเป็นภาพให้เราเห็น

ซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้โปรแกรมสร้างภาพทั้งสองประเภท เพื่อแสดงให้เห็นชัดๆ ว่า
ภาพเดียวกัน แต่สร้างแบบ Raster และ Vector นั้นแตกต่างกันอย่างไร

ในงานพิมพ์ควรใช้การสร้างภาพแบบไหน ที่จะเหมาะสม
และโปรแกรมอะไรที่ใช้สร้างไฟล์ 2 ประเภทนี้บ้าง

มารับความรู้นี้ได้ในคลิปนี้กันครับ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com